Sakai Takayuki

Sakai Takayuki Torba na noże eco skóra - płaska

Sakai Takayuki Torba na noże eco skóra - płaska

Kod: 19253

Brutto: 289,00 zł
(Netto: 234,96 zł)
Towar dostępny (10 szt.)
Sakai Takayuki Torba na noże eco skóra - duża

Sakai Takayuki Torba na noże eco skóra - duża

Kod: 19003

Brutto: 329,00 zł
(Netto: 267,48 zł)
Towar dostępny (10 szt.)
Sakai Takayuki Hammered VG-10 Nóż do obierania 8 cm

Sakai Takayuki Hammered VG-10 Nóż do obierania 8 cm

Kod: 07390

Brutto: 539,00 zł
(Netto: 438,21 zł)
Towar dostępny (6 szt.)
Sakai Takayuki Kasumi Shirogami#3 Nóż Deba 12 cm

Sakai Takayuki Kasumi Shirogami#3 Nóż Deba 12 cm

Kod: 06033

Brutto: 589,00 zł
(Netto: 478,86 zł)
Towar dostępny (5 szt.)
Sakai Takayuki Kasumi Shirogami#3 Nóż Kamagata Usuba 16,5 cm

Sakai Takayuki Kasumi Shirogami#3 Nóż Kamagata Usuba 16,5 cm

Kod: 06052

Brutto: 599,00 zł
(Netto: 486,99 zł)
Towar dostępny (2 szt.)
Sakai Takayuki Kasumi Shirogami#3 Nóż Deba 16,5 cm

Sakai Takayuki Kasumi Shirogami#3 Nóż Deba 16,5 cm

Kod: 06036

Brutto: 699,00 zł
(Netto: 568,29 zł)
Towar dostępny (4 szt.)
Sakai Takayuki Hammered VG-10 Nóż Kengata 16 cm

Sakai Takayuki Hammered VG-10 Nóż Kengata 16 cm

Kod: 07399

Brutto: 769,00 zł
(Netto: 625,20 zł)
Towar dostępny (5 szt.)
Sakai Takayuki Kurokage VG-10 Nóż uniwersalny 15 cm

Sakai Takayuki Kurokage VG-10 Nóż uniwersalny 15 cm

Kod: 07491

Brutto: 799,00 zł
(Netto: 649,59 zł)
Towar dostępny (5 szt.)
Sakai Takayuki Kasumi Shirogami#3 Nóż Deba 18 cm

Sakai Takayuki Kasumi Shirogami#3 Nóż Deba 18 cm

Kod: 06037

Brutto: 799,00 zł
(Netto: 649,59 zł)
Towar dostępny (4 szt.)
Sakai Takayuki Kasumi Shirogami#3 Nóż Kamagata Usuba 19,5 cm

Sakai Takayuki Kasumi Shirogami#3 Nóż Kamagata Usuba 19,5 cm

Kod: 06054

Brutto: 799,00 zł
(Netto: 649,59 zł)
Towar dostępny (3 szt.)
Sakai Takayuki Urushi VG-10 Kokushin Nóż Szefa kuchni 21 cm

Sakai Takayuki Urushi VG-10 Kokushin Nóż Szefa kuchni 21 cm

Kod: 07953

Brutto: 989,00 zł
(Netto: 804,07 zł)
Towar dostępny (1 szt.)
Sakai Takayuki Kurokage VG-10 Nóż Szefa kuchni 21 cm

Sakai Takayuki Kurokage VG-10 Nóż Szefa kuchni 21 cm

Kod: 07493

Brutto: 989,00 zł
(Netto: 804,07 zł)
Towar dostępny (4 szt.)
Sakai Takayuki Kurokage VG-10 Nóż Santoku 17 cm

Sakai Takayuki Kurokage VG-10 Nóż Santoku 17 cm

Kod: 07492

Brutto: 989,00 zł
(Netto: 804,07 zł)
Towar dostępny (4 szt.)
Sakai Takayuki Kurokage VG-10 Nóż Kengata 16 cm

Sakai Takayuki Kurokage VG-10 Nóż Kengata 16 cm

Kod: 07495

Brutto: 989,00 zł
(Netto: 804,07 zł)
Towar dostępny (5 szt.)
Sakai Takayuki Coreless VG-10/VG-2 Nóż Wide Bunka 13,5 cm

Sakai Takayuki Coreless VG-10/VG-2 Nóż Wide Bunka 13,5 cm

Kod: 14417

Brutto: 989,00 zł
(Netto: 804,07 zł)
Towar dostępny (8 szt.)
Sakai Takayuki Kurokage VG-10 Nóż Kengata 19 cm

Sakai Takayuki Kurokage VG-10 Nóż Kengata 19 cm

Kod: 07494

Brutto: 999,00 zł
(Netto: 812,20 zł)
Towar dostępny (3 szt.)
Sakai Takayuki Coreless VG-10/VG-2 Nóż Wide Bunka 19,5 cm

Sakai Takayuki Coreless VG-10/VG-2 Nóż Wide Bunka 19,5 cm

Kod: 14418

Brutto: 1 549,00 zł
(Netto: 1 259,35 zł)
Towar dostępny (10 szt.)
Sakai Takayuki Shoryu Honyaki VG-10 Nóż Kengata Yanagiba 30 cm

Sakai Takayuki Shoryu Honyaki VG-10 Nóż Kengata Yanagiba 30 cm

Kod: 00203

Brutto: 3 999,00 zł
(Netto: 3 251,22 zł)
Towar dostępny (4 szt.)
Sakai Takayuki Ginryu Honyaki SW Nóż Sakimaru 30 cm

Sakai Takayuki Ginryu Honyaki SW Nóż Sakimaru 30 cm

Kod: 02264

Brutto: 4 689,00 zł
(Netto: 3 812,20 zł)
Towar dostępny (2 szt.)
Sakai Takayuki Shiden Silver#3 Nóż Yanagiba 27 cm

Sakai Takayuki Shiden Silver#3 Nóż Yanagiba 27 cm

Kod: 02104

Brutto: 4 999,00 zł
(Netto: 4 064,23 zł)
Towar dostępny (1 szt.)
Sakai Takayuki Rinka Silver#3 Nóż Sakimaru 39 cm

Sakai Takayuki Rinka Silver#3 Nóż Sakimaru 39 cm

Kod: 04131

Brutto: 7 999,00 zł
(Netto: 6 503,25 zł)
Towar dostępny (2 szt.)